Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojärjestelmätieteen KTK-tutkinto-ohjelma, 180 op

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija osaa:
- Tunnistaa liiketoiminnan eri toiminnot ja niihin liittyvät keskeiset prosessit, analysoida liiketoimintaan liittyviä ongelmia sekä soveltaa erilaisia tietojärjestelmien kehittämismenetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen.
- Tunnistaa tietoteknisen infrastruktuurin keskeiset komponentit sekä yrityksen liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien keskeiset toiminnot
- Analysoida ja kuvata tietojärjestelmäinvestoinnin kustannuksia ja riskejä ja sekä investoinnin avulla saavutettavia liiketoiminnan hyötyjä.
- Laatia jäsenneltyjä kirjallisia ja suullisia esityksiä sekä suomen että englannin kielellä.
- Kerätä, analysoida ja raportoida tieteellistä tietoa oman ammattialueensa ja erikoistumisensa mukaisista kysymyksistä.

Sisältö

Tietojärjestelmätieteen 3-vuotinen kandidaatin tutkinto-ohjelma on suunniteltu siten, että opiskelija saa hyvät ammatillisten perusvalmiudet, joilla hän voi toimia erilaisissa IT-kehittämishankkeisiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on vahvuutena laaja ymmärrys liiketoiminnasta ja hyvät kieli- ja viestintävalmiudet. Ohjelmasta valmistuvilla on erityislaatuisen hyvä yhdistelmä IT-alan erikoisosaamista, liiketoimintaosaamista ja yleisiä työelämävalmiuksia.


avaa kaikki

Tietojärjestelmätieteen KTK-tutkinto-ohjelma, 180 op

Sivuainesuositukset, KTK 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos