Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

Pääaineopinnot 83 op
Pakolliset aineopinnot 53 op
Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot hyvitetään täysimääräisenä ja yksityiskohtaiset korvaavuudet selvitetään HOPSin laadinnan yhteydessä.
TKO_5288 LuK-seminaari, 2 op
TKO_8923 LuK-tutkielma, 8 op
TKO_2023 Harjoitustyö, 3 op
DTEK1050 Tietoverkkotekniikat, 4 op
TKO_2010 Tietokannat II, 5 op
DTEK1049 Käyttöliittymät, 4 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
LuK-tutkintoon sopii mikä tahansa Turun yliopiston kielikeskuksen B2-tasoinen English Communication Skills -kurssi. Informaatioteknologian laitoksen www-sivulta (www.it.utu.fi) löytyy tarkempaa tietoa suoritettavista kielikursseista. Opiskelijoita kannustetaan monipuolisten kieliopintojen ja viestintätaitojen kartuttamiseen. Ylimääräiset kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää LuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin (20-30 op).
Sivuaineopinnot 50–60 op
Tutkintoon sisältyy joko yksi pitkä, vähintään 60 opintopisteen laajuinen sivuaine tai kaksi lyhyttä, vähintään 25 opintopisteen laajuista sivuainetta. Pakollisina sivuaineopintoina tutkintoon kuuluu matematiikka vähintään 13 op:n laajuisena sekä Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen, 8 op.
Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op
Yllä esitetyn 13 op:en sivuainekokonaisuuden lisäksi on suoritettava 12 op allaolevista kursseista. Matematiikan kolme peruskurssia A, B ja C voi aina korvata kahdella laajemmalla kurssilla MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op ja MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op. Pakollisia ovat Diskreetti matematiikka II ja tietotekninen algebra, muut vähintään 4 op voi valita listasta. Laaja sivuainekokonaisuus (60 op) asettaa lisärajoitteita kurssivalintoihin, ks. myöh.
Matematiikan laaja sivuainekokonaisuus 60 op
Laaja sivuainekokonaisuus muodostuu moduuleista M1, M2 ja M3. Matematiikan 60 opintopisteen sivuaineopinnot voi suorittaa myös matematiikan aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavien opintovaatimusten mukaan; alla oleva opintokokonaisuus ei automaattisesti anna kyseistä pätevyyttä (ks. matematiikan opinto-opas, matematiikan laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot).
M1 16 op
Joko kurssit (MATE5015, MATE5018) tai kurssit (MATE5291, MATE5292, MATE5293, MATE5205) mutta ei näiden kurssien muita yhdistelmiä.
M2 4–9 op
Joko kurssi MATE5043 tai kurssi MATE5259 mutta ei molempia.
M3 35–40 op
Diskreetti matematiikka II on pakollinen kurssi. Diskreetti matematiikka I on pakollinen kurssi, paitsi jos laajaan sivuaineeseen sisältyvät kurssit Analyysi I ja Analyysi II. Loput opintopisteet seuraavan listan kursseista.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
MATE5059 Geometria, 5 op
MATE5304 Informaatioteoria, 4 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
MATE5172 Matematiikan historia, 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Yleiset luonnontieteen opinnot 25 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen opinnot siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Valinnaiset opinnot 0–31 op
Valinnaisiin opintoihin voi valita mm. alla lueteltuja ja muitakin Informaatioteknologian perus- ja aineopintojaksoja tarjonnan mukaan sekä myös muiden oppiaineiden ja tiedekuntien opintojaksoja. Jos opiskelija ei tee sivuainetta matematiikasta ja /tai yleisistä luonnontieteen opinnoista, tulee hänen sisällyttää pakolliset matematiikan opinnot 13 op ja maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen 8 op kurssit valinnaisiin opintoihin. Valinnoista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa HOPSia laadittaessa, jotta tutkinnosta tulee tasapainoinen kokonaisuus.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet