Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian tutkinto-ohjelma, Luk

Osaamistavoitteet

Tuntee kemian eri alojen peruskäsitteet, terminologian ja teorian ja kykenee seuraamaan tieteenalan kehitystä.
Osaa toimia laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti.
Osaa käyttää keskeisiä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä.
Hallitsee yleisimpiä kemiallisia synteesi- ja erotusmenetelmiä.
Osaa käyttää alan tieteellistä kirjallisuutta sekä ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen.
Osaa käyttää äidinkieltään ja vieraita kieliä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Alemman tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen antaa valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleisesti edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) eli alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Päätoimisesti opiskellen tutkinto voidaan suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat kemian opinnoista ja LuK-tutkielmasta (yhteensä n.96 op), sivuaineopinnosta (n. 50 op), kieli- ja viestintäopinnoista (n. 13 op) sekä muista mahdollisista opinnoista (n. 21 op).


avaa kaikki

Kemian tutkinto-ohjelma, Luk

Luonnontieteiden kandidaatti, kemia
Kemian aineopinnot II 21–33 op
Fysikaalinen kemia B ja Spektroskopian perusteet pakollisia.
Sivuaineopinnot 50–85 op
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet