Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KTM, tietojärjestelmätiede pääaineena (Ennen vuotta 2011 aloittaneet opiskelijat)

Osaamistavoitteet

Tietojärjestelmätieteen kursseissa asioita tarkastellaan yritysten näkökulmasta. Tietojärjestelmätiede vastaa kysymykseen, miten tietoa hallitaan ja hyödynnetään osana yrityksen toimintaa ja strategiaa. Tietotekniikan hyväksikäyttö yrityksissä ja muissa organisaatioissa on niin yleistä, että kaikki kauppatieteiden maisterit joutuvat työelämässä sen kanssa tekemisiin. Kauppatieteiden maisterin tulee pystyä ymmärtämään erilaisten tietojärjestelmien hyödyt ja hyödyntämään järjestelmiä ja työvälineitä omassa työssään sekä osallistua liiketoiminnan kehitysprojekteihin tuoden tietojärjestelmänäkökulman. Tämän vuoksi KTM-opintojen tietojärjestelmätieteen opintojen pääpaino suuntautuu enemmän tietohallinnon johtamiseen ja teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa kuin varsinaiseen tietojenkäsittelyn teknologiaan. Tietojärjestelmätieteen opiskelija saa hyvät valmiudet liiketoiminnan vaatimusten ja tietojärjestelmien yhteensovittamiseen sekä kotimaisissa että monikansallisissa organisaatioissa.

Sisältö

Porin yliopistokeskuksessa opiskelija pystyy valitsemaan oman yliopiston tarjonnan lisäksi opintojaksoja toisten yliopistoyksiköiden opetustarjonnasta. Tämä on selvä vahvuutemme, vastaavaa ei muissa korkeakouluissa ole. Porin yliopistokeskuksessa tietojenkäsittelyn opiskelijalla onkin erinomainen mahdollisuus valita sellaisia opintojaksoja, jotka antavat hyvät mahdollisuudet selvitä muuttuvassa työelämässä ja tukevat opiskelijan itse valitsemaa polkua.

Huom! Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijan on suoritettava syventäviä opintojaksoja vähintään 18 opintopistettä ja näistä vähintään kahden opintojakson on oltava Turun kauppakorkeakoulun järjestämiä.

Mikäli opintojakson vastuullinen järjestäjä on jokin muu kuin TuKKK Porin yksikkö, tulee opiskelijan hakea opintojaksolle ristiinopiskeluoikeutta.


avaa kaikki

KTM, tietojärjestelmätiede pääaineena (Ennen vuotta 2011 aloittaneet opiskelijat)

Pakolliset opintojaksot 42 op
MENYT 12 op
Pääaineopiskelija suorittaa menetelmäopinnoista opintojaksot MENY C, MENY D ja MENY E. Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijoille ei järjestetä omaa MENY E -ryhmää. Opiskelijat osallistuvat joko laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin tai markkinoinnin ryhmään.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules