Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTK, tietojärjestelmätiede pääaineena (Ennen vuotta 2011 aloittaneet opiskelijat)

Osaamistavoitteet

Tietojärjestelmätieteen kursseissa asioita tarkastellaan yritysten näkökulmasta. Tietojärjestelmätiede vastaa kysymykseen, miten tietoa hallitaan ja hyödynnetään osana yrityksen toimintaa ja strategiaa. Tietotekniikan hyväksikäyttö yrityksissä ja muissa organisaatioissa on niin yleistä, että kaikki kauppatieteiden maisterit joutuvat työelämässä sen kanssa tekemisiin. Kauppatieteiden maisterin tulee pystyä ymmärtämään erilaisten tietojärjestelmien hyödyt ja hyödyntämään järjestelmiä ja työvälineitä omassa työssään sekä osallistua liiketoiminnan kehitysprojekteihin tuoden tietojärjestelmänäkökulman. Tämän vuoksi KTM-opintojen tietojärjestelmätieteen opintojen pääpaino suuntautuu enemmän tietohallinnon johtamiseen ja teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa kuin varsinaiseen tietojenkäsittelyn teknologiaan. Tietojärjestelmätieteen opiskelija saa hyvät valmiudet liiketoiminnan vaatimusten ja tietojärjestelmien yhteensovittamiseen sekä kotimaisissa että monikansallisissa organisaatioissa.

Sisältö

Porin yliopistokeskuksessa opiskelija pystyy valitsemaan oman yliopiston tarjonnan lisäksi opintojaksoja toisten yliopistoyksiköiden opetustarjonnasta. Tämä on selvä vahvuutemme, vastaavaa ei muissa korkeakouluissa ole. Porin yliopistokeskuksessa tietojenkäsittelyn opiskelijalla onkin erinomainen mahdollisuus valita sellaisia opintojaksoja, jotka antavat hyvät mahdollisuudet selvitä muuttuvassa työelämässä ja tukevat opiskelijan itse valitsemaa polkua.

Mikäli opintojakson vastuullinen järjestäjä on jokin muu kuin TuKKK Porin yksikkö, tulee opiskelijan hakea opintojaksolle ristiinopiskeluoikeutta.


avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet