Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteen kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka ja erikoistumisalana kokeellinen fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


avaa kaikki

Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Materiaalitutkimuksen erikoistumisala 120 op
Pakolliset syventävät opintojaksot 46 op
Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kursseja FFYS6013 Materiaalitieteen peruskurssi tai FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin ne on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
FFYS7053 Seminar in Physics, 2 ECTS
Syventävät teoriaopinnot 28 op
Suoritettava seuraavista vähintään 28 op sisältäen kaksi opintojaksoista FFYS7016, FFYS7017, TFYS7065, FFYS7025
Sivuaineopinnot, materiaalitutkimus 0–30 op
Hyväksyttäviä sivuaineita ovat informaatioteknologia, matematiikka, kemia, geologia, teoreettinen fysiikka, liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Muista sivuaineista on keskusteltava erikseen. Informaatioteknologian ja kemian kokonaisuudet on kuvattu fysiikan LuK-tutkinnon vaatimuksissa. Alla on linkit kokonaisuuksiin Liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Erityisen suositeltava opintovaihtoehto on Työelämätaidot.
FFYS7064 Työelämätaidot, 4 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Pääsykoetenttinä on opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso "LTO1 Johdatus liiketoimintaosaamiseen". Lisätietoja kokonaisuudesta Turun yliopiston intranet-sivuilla.
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala 120 op
Pakolliset fysiikan opinnot 56 op
Suoritettava kaikki tässä mainitut opinnot. Mikäli osa näistä sisältyy jo LuK-tutkintoon, tilalle suoritetaan muita opintoja sopimuksen mukaan. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
Biolääketieteen tekniikan sivuaineopintokokonaisuus 40 op
Sivuaineopinto-oikeudesta päättää lääketieteellinen tiedekunta. Kokonaisuus koostuu pakollisista opinnoista 23 op, vaihtoehtoisista opinnoista 5 op ja biolääketieteen opinnoista 12 op.
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään 5 op. BIMA2103 on valinnainen opintojakso, vaikka jakson nimessä sanotaankin Mandatory.
Biolääketieteen opinnot 12 op
HUOM kurssiluetteloa muutettu joulukuussa 2014. Suoritettava vähintään 12 op. Kursseille BIOT2004, BIOT2005 ja BIOT2006 osallistumisen edellytyksenä on, että kurssi ANAT1308 tai jokin vastaava opintojakso on suoritettu. Opintojaksoille ANAT1206 Kehitys- ja lisääntymisbiologia ei ole ennakkovaatimuksia.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet