x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maantieteen tutkinto-ohjelma, LuK

avaa kaikki

Maantieteen tutkinto-ohjelma, LuK

MAANTIETEEN AINEOPINNOT 65 op
Pääaineisille pakolliset opinnot = (p), valinnaiset opinnot = (v)
MAAN6150 LUONNONMAANTIETEEN OPINTOKOKONAISUUS
MAAN6151 Geomorfologia (p), 3 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
MAAN6154 Biogeografia (p), 3 op
MAAN6700 MAANTIETEEN MENETELMIEN OPINTOKOKONAISUUS
Pakollisia ja valinnaisia opintoja; valinnaisista opinnoista erityisesti Kaukokartoitusmenetelmien kurssia suositellaan kaikille maantieteen pääaineopiskelijoille
MAAN6550 MUUT VALINNAISET MAANTIETEEN AINEOPINNOT
MAAN6581 Maantiede kouluopetuksessa pakollinen aineenopettajan tutkintoa suorittaville
Pakolliset sivuaineopinnot 6 op
Maantieteen opiskelijat suorittavat tilastotieteen kurssin 6 op:n laajuisena (ilman kotitehtäviä)
Sivuaineopinnot 50–60 op
2 x 25 op tai 1 x 60 op, opettajan tutkinnossa 60 op (toisen opetettavan aineen opinnot)
Muut valinnaiset opinnot 0–22 op
Tähän kategoriaan ei tarvitse sisältyä yhtään opintoja, mikäli tutkinnon pääaine-, sivuaine- tai kieli- ja viestintäopintojen laajuus on yhteensä vähintään 180 op.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies