Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediatutkimus, FT

Osaamistavoitteet

Jatko-opintoja suunnittelevan tulee aluksi ottaa yhteyttä oppiaineen jatko-opinnoista vastaavaan professoriin ja keskustella suunnitellusta tutkimusaiheesta, tutkimusalueen rajauksesta ja kohdennuksesta sekä jatko-opintojen suorittamisesta. Jo yhteydenottovaiheessa opiskelijalla on syytä olla laadittuna luonnos lisensiaatin- tai väitöskirjatyön tutkimussuunnitelmaksi.

Sisältö

Pääaineen jatko-opintoihin (20 op) kuuluu tutkijaseminaari (5-10 op), tieteenteorian opintoja, menetelmäopintoja, oppihistoriaa, tieteellisen kirjoittamisen harjoittelua, esitelmiä tieteellisissä kokouksissa ja mahdollisesti opetusta omalta tutkimusalalta. Opintojen sisällöstä ja suoritusmuodoista sovitaan ohjaajan kanssa.

Muut pääainetta tukevat opinnot (40 op) ovat pääaineen lisäopintoja tai jatkotutkintoon soveltuvia yhden tai useamman aineen opintoja (pääsääntöisesti syventäviä opintoja tai aineopintoja). Niiden tulee muodostaa tasoltaan ja monipuolisuudeltaan pääaineen jatko-opintoja täydentävä kokonaisuus. Tarkemmin niiden sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa.

Edellytykset

Vaaditut opintosuoritukset: Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (Jatko-opiskelijoiden HOPS)tehdään osana jatko-opiskelijaksi hakeutumista. Ks. lähemmin humanistisen tiedekunnan jatko-opinto-opas sekä mediatutkimuksen verkkosivut, kohta Tutkimus/Jatko-opinnot.


avaa kaikki

Mediatutkimus, FT

METU0145 J1 Tutkijaseminaari, 5–10 op
METU9991 J2 Teoria- ja metodiopinnot, 5–10 op
METU0200 J3 Oppihistoria, 5–10 op
METU0201 J4 Tieteellinen kirjoittaminen, 5–10 op
METU0202 J5 Konferenssialustukset, 5–10 op
METU9999 Väitöskirja, 180 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma