Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Folkloristiikka, HuK

Sisältö

Folkloristiikka on yksi kulttuuritieteistä. Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internetkulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet. Folkloristiikka on erityisesti perinteeksi ja perinnöksi määrittyvien ilmiöiden tutkimusta sekä tämän tutkimuksen avulla saatavan tiedon ja taidon hyödyntämistä tämän päivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Folkloristiikka tarjoaa näkökulmia ja tieteellisiä menetelmiä myös yhteisöllisyyden ja identiteettien tutkimukseen sekä niiden tuottamisen ymmärtämiseen, havainnoimiseen ja analysoimiseen. Turun yliopiston folkloristiikan erityisiä osaamisaloja ovat nykykulttuurin, populaarikulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimus, kerronnan tutkimus, nykyaikaisen ja vanhan kansanuskon kysymykset, kalevalaisen runouden tutkimus sekä sananparsitutkimus eli paremiologia.

Folkloristiikan oppiaineen yhteydessä toimii Kalevala-instituutti, vertailevan eepostutkimuksen yksikkö, jonka tehtävänä on edistää Kalevalaan ja maailman muihin eepoksiin ja eeppisiin traditioihin kohdistuvaa tutkimusta sekä harjoittaa kansainvälistä folkloristiikan alaan kuuluvaa julkaisutoimintaa, tiedotusta ja tutkijankoulutusta.

Folkloristiikan perusopinnot ja aineopinnot antavat yleiskuvan folkloristiikan tutkimuskohteista, tieteenalan historiasta ja tutkimusmenetelmistä. Lisäksi opiskelija pääsee jonkin verran erikoistumaan oman kiinnostuksena mukaisesti. Aineopintojen lopuksi tehtävä tutkielma tutustuttaa tieteellisen tutkimuksen tekoon ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa humanististen tieteiden kandidaatteja, joilla on laaja-alainen tieteenalan yleistuntemus ja kokemusta etnografisesta tutkimuksesta, kenttätyöstä ja arkistointimenetelmistä. HuK-tutkinto folkloristiikka pääaineena antaa mahdollisuuden työskennellä monenlaisissa kulttuurialan asiantuntijan tehtävissä. Tutkinto on samalla myös perusta maisteriopinnoille folkloristiikassa tai muussa pääaineessa. Folkloristiikan aineopinnot suorittanut voi hakea myös arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriohjelmaan. Sivuaineeksi folkloristiikka sopii sekä muiden kulttuurientutkimuksen aineiden opiskelijoille että historian, kirjallisuuden, mediatutkimuksen ja kielten opiskelijoille.

Opintojaksojen suositeltava suoritusjärjestys on merkitty niiden esittelyyn. Suoritetuista opintokokonaisuuksista antaa loppumerkinnän toimistosihteeri Anu Raula. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan oppiaineen toimistoon ensimmäisen periodin loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot folkloristiikan opetuksesta, tenttikirjallisuudesta ja opintosuoritusten arvioinnista löytyvät oppiaineen kotisivuilta (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/folkloristiikka/Sivut/home.aspx) Sivuja on syytä lukea usein, sillä sinne kirjataan kaikki muutokset sekä ajankohtaiset tiedot ja tiedotukset.


avaa kaikki

Folkloristiikka, HuK

FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
FOLK1003 A1. Folkloristiikan näkökulmia 20 op
Valitaan neljä jaksoa seuraavista:
FOLK1066 A2. Folkloristisen tutkimuksen perusteet 25 op
Sivuaineopiskelijat 15 op. Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma pakollinen vain pääaineopiskelijoille.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma