Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntijan polun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään monialaisissa ja monimuotoisissa tekstiympäristöissä ja projektimaisissa olosuhteissa. Opintopolulta valmistuva on tutustunut kielipolitiikkaan ja kielisuunnitteluun sekä viestintään organisaatioissa ja monikielisissä ja -kulttuurisissa konteksteissa. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti tekstilajitutkimuksen, tilanteisen kielenkäytön ja yhteisöviestinnän alalla. Hän tutustuu myös fennistiikan yleiseen kehityksseen sekä oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua aktiivisesti tiedeyhteisön ja myöhemmin oman alansa työyhteisöjen työskentelyyn. Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja saa valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.


avaa kaikki

Suomen kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Kieliasiantuntijan opintopolku 60–80 op
Suomen kielen syventäviä opintoja, pääaine 80 op, sivuaine 60 op. P = pakollinen, V = valinnainen.
Valinnaiset opinnot 15 op
Jos harjoittelu on tehty 10 op:n laajuisena, valinnaisten opintojen määrä on 10 op.
Muut opinnot, 40 op
Sivuaine 25 - 40 op; lisäksi valinnaisia opintoja sopimuksen mukaan siten, että tutkinnon pistemäärä täyttyy.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos