Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomen kieli, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kielentutkimuksen asiantuntijoita, joilla on perusvalmiudet jatko-opintojen suorittamiseen ja tutkimustyöhön esimerkiksi korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. Syventävien opintojen aikana tutkijan opintopolun valinnut opiskelja syventää teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan, kartuttaa tutkijataitojaan ja soveltaa niitä käytännössä syventävien opintojen harjoittelussa. Hän tutustuu myös fennistiikan yleseen kehitykseen ja tutkimusalan historiaan. Hän perehtyy omaan erikoisalaansa lukemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta ja kirjoittamalla tutkielman. Opiskelja tutustuu tiedeyhteisön toimintatapohin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua aktiivisesti tiedeyhteisön työskentelyyn. Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn.


avaa kaikki

Suomen kieli, tutkijan opintopolku, FM

TUTKIJAN OPINTOPOLKU 60–80 op
Suomen kielen syventäviä opintoja, pääaine 80 op, sivuaine 60 op. P = pakollinen, V = valinnainen.
Valinnaiset opinnot
Jos pakollinen opintojakso on tehty minimiä (5 op) laajempana, valinnaisten opintojen määrä vastaavasti vähenee. Pakolliset opinnot + tarvittava määrä valinnaisia opintoja = 80 op (pääaine) tai 60 op (sivuaine).
Muut opinnot, 40 op
Esim. sivuaine 25 - 40 op ja tarpeen mukaan muita valinnaisia opintoja joko oman pääaineen ao. valinnaissarakkeesta tai muualta sopimuksen mukaan siten, että tutkinnon pistemäärä täyttyy.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies