Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Englannin kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen.

Sisältö

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku sisältää kursseja ja opintojaksoja opiskelijan valitsemalta opintolinjalta ('track') sekä vaadittavan määrän muilta opintolinjoilta. Opiskelija valitsee ensisijaisesti opintolinjan (SLA-, kirjallisuus-, diskurssi- tai filologinen linja), suorittaa sen vaatimat opinnot ja täydentää niitä muiden linjojen ja muiden oppiaineiden ko. opintopolulle tarjoamilla opinnoilla.
Erityisesti SLA-linjan opinnot soveltuvat hyvin kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun opinnoiksi.
Opiskelijan on omalla opintolinjallaan suoritettava seuraavat opinnot:
1. Teoria- ja metodiopintoja yht. 15 op
2. Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielma yht. 45 op / tutkielmaseminaari ja sivuaineen tutkielma yht. 25 op
3. Harjoittelu ja kaksi oman linjan elektiivia yht. 15 op
4. Valinnaisia linjan tai polun kursseja yht. 5 op

On huomioitavaa, että moniin opettajan tehtäviin (mm. yläkoulun ja lukion aineenopettajat) on kelpoisuusvaatimuksena opettajan pedagogiset opinnot; näistä opinnoista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta. Tämän opintopolun kurssit sopivat myös muiden polkujen opiskelijoille täydentämään heidän omaa tietämystään eri kielten oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.


avaa kaikki

Englannin kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Valinnaiset opinnot
Suoritettava riittävästi, jotta kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy
Polun opintojaksoja 10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Englannin kielen elektiivejä 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies