Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu. Tutkijan opintopolun opinnot voi koostaa niin oman pääaineen kuin muidenkin kieliaineiden tälle opintopolulle tarjoamista opinnoista.


avaa kaikki

Englannin kieli, tutkijan opintopolku, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Valinnaiset opinnot 0–5 op
Suoritettava riittävästi, jotta kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy
Polun opintojaksoja 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
ENGF4036 Language Testing, 5 op
ENGL3114 Language Contact, 5 ECTS
Englannin kielen elektiivejä 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos