Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Sisältö

Taloustieteen VTM -tutkinto-ohjelma (120 op)

Taloustieteen opiskelija voi valita maisterivaiheessa kolmesta mahdollisesta erikoistumissuunnasta. Erikoistumissuunnat ovat

1) talouspolitiikan erikoistumissuunta,

2) kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta ja

3) rahoituksen erikoistumissuunta.

VTM -tutkinto on myös mahdollista suorittaa ilman erikoistumissuuntaa.

Lisätiedot

Taloustieteen omaopettajana lukuvuosina 2014-2016 toimii VTK/VTM -puolella Joonas Ollonqvist. Omaopettaja antaa opiskelijoille tuutorointia sekä opinto- ja uraneuvontaa. Hänen puoleensa voi kääntyä myös muissa taloustieteen oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineen henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina tai erikseen sovittuina ajankohtina. Opintojaksojen vastuuhenkilöiltä saa tietoa yksittäisten kurssien sisällöstä. Tutkinto-ohjelmien erikoistumissuuntien sisällöstä ja vaatimuksista vastaavat ko. suuntien professorit. Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä myös taloustieteen laitoksen amanuenssin puoleen.

Erikoistumissuunnan valinnut opiskelija osallistuu pakolliseen opintojen ohjaukseen, jonka aikana hän tekee erikoistumissuunnan opintosuunnitelman (laajuus 1 op).


avaa kaikki

Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Talouspolitiikan erikoistumissuunta
Syventävät opinnot 95 op
Pakollinen sivuaine 25 op
Valittava näistä toinen sivuaine
Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta
Pakollinen sivuaine: Kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus 25 op
Valittava yhteensä 25 opintopistettä seuraavista opintojaksoista
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
SMAT5023 Stokastiset prosessit, 5 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta, 5 op
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
SMAT5060 Game Theory I, 5 ECTS
SMAT5301 Simulation, 5 ECTS
Rahoituksen erikoistumissuunta
Taloustieteen pääaineopinnot ilman erikoistumissuuntaa
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet