Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Venäjän kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija on perehtynyt tieteellisen ajattelun yleisiin perusteisiin ja niiden käytännön sovelluksiin erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja saa valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksen perustan luomiseen.

Sisältö

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tämän opintopolun kurssit sopivat myös muiden polkujen opiskelijoille täydentämään heidän omaa tietämystään eri kielten oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua aktiivisesti tiedeyhteisön ja oman alansa työyhteisöjen työskentelyyn. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden. On huomioitavaa, että moniin opettajan tehtäviin (mm. yläkoulun ja lukion aineenopettajat) on kelpoisuusvaatimuksena opettajan pedagogiset opinnot; näistä opinnoista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolkuun johdattaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen aineopintojen Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (5 op)

Lisätiedot

Muut opinnot 40 op
Pääaineen syventävien opintojen (vähintään 80 op) lisäksi opiskelijan tulee suorittaa muita opintoja vähintään 40 opintopistettä. Kielen oppimisen ja opettamisen maisteripolun muut opinnot koostuvat pääasiallisesti opettajan pedagogista opinnoista ja/tai sivuaineen opinnoista (esim. toinen opetettava aine). Valinta pedagogisiin opintoihin tapahtuu kasvatustieteellisen tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan (ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta/sivuaine-ja-erilliset/pedagogiset/Sivut/home.asp).


avaa kaikki

Venäjän kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies