Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (ON-tutkinnon perusteella valitut)

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojaksojen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee kyseisten erikoisalojen keskeisen sisällön sekä osaa soveltaa tietojaan niihin liittyviin käytännöllisiin oikeudellisiin ongelmiin. Yritysjuridiikan syventävät opinnot suorittanut kauppatieteen maisteri hallitsee hyvin yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön sisällön. Tämän lisäksi hänellä on laaja tietämys yritysjuridiikan erityiskysymyksistä, joka on joiltain osin hyvinkin syvällistä. Liiketaloustieteellisellä sivuaineella yritysjuridiikan pääaineopiskelija voi ohjata erityisosaamistaan työmarkkinoilla suuntaamalla opintojaan esimerkiksi rahoituksen, tilintarkastuksen tai yrityksen yleishallinnon alueelle.

Edellytykset

Tämän tutkinto-ohjelman rakennetta noudattavat ne yritysjuridiikan pääaineopiskelijat, jotka on valittu suorittamaan KTM-tutkintoa oikeusnotaarin tutkinnon perusteella.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä aineen tohtorikoulutettava Patrik Nyströmiin (sisältöasiat) sekä laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen amanuenssiin (rakenneasiat).


avaa kaikki

Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (ON-tutkinnon perusteella valitut)

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Vaihtoehtoiset pakolliset opinnot 6–18 op
Vähintään yhden valittavista jaksoista oltava yhteisöoikeuden, sopimusoikeuden tai vero-oikeuden alalta.
Valinnaiset opinnot 6–18 op
Suoritettava 6–18 opintopistettä
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (ON-tutkinnon perusteella valituilla) koostuvat vieraasta kielestä 1 6 op ja vieraasta kielestä 2 4 op. Vieraan kielen 1 opintojen tulee olla muita kuin kielten perusopintoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Täydentävät opinnot
Pakolliset täydentävät opinnot 15 op
Suoritettava kaikki, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin
Valinnaiset opinnot 7 op
Suoritettava väh. 7 op, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law