Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Physiology and Genetics, M.Sc.

Preceding studies

Additional information on preceding studies

Fysiologian ja genetiikkan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot.

Further information

Physiology and Genetics, M.Sc.


expand all

Physiology and Genetics, M.Sc.

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) 120 op
Common studies 13–17 ECTS
FYGE4201 Practical Training, 2–6 ECTS
FYGE4101 Reseacher Skills, 5 ECTS
FYGE4301 Pro Gradu Seminar, 2 ECTS
Erikoistumisopinnot 55 + 25 op
FYGE4401 M.Sc. Final Examination 1, 5–10 ECTS
FYGE4402 M.Sc. Final Examination 2, 5–10 ECTS
FYGE4501 Master's Thesis, 40 ECTS
Department of Biology
Finnish Study Modules