Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma

Sisältö

Tutkintoon on suoritettava biologian syventäviä opintoja 60 op ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajan pedagogisiin opintoihin on vuosittain 10 opiskelijan kiintiö. Opiskelijat valitaan Turun yliopiston Biologian tutkinto-ohjelmasta (LuK) eli siihen ei ole erillisvalintaa. Tutkinto-ohjelman edeltävinä opintoina vaaditaan Biologian tutkinto-ohjelman yhteiset kurssit sekä alla mainitut edellytettävät aineopinnot (25 op).


avaa kaikki

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma

Edellytettävät aineopinnot 25 op
Kenttäkursseista edellytetään EKOL2302 ja muista valinnaisesti vähintään 4 op; EKOL2308 voi suorittaa 1-3 op:nä. EKOL2355 suoritetaan 1 op:n kotimaisten putkilokasvien kasviona. Kandidaatintutkielman aiheen mukaan suoritetaan EKOL2004 tai FYGE1011 4 op:nä. YMPS1006 suoritetaan 2 op:n kirjatenttinä.
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM) 120 op
Tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat alla mainituista biologian pakollisista opintojaksoista (10 op), valinnaisista opintojaksoista (20 op ), loppukuulustelu(i)sta (8 op), pro gradu -tutkielmasta (20 op) ja graduseminaarista (2 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 10 op
Suoritettava kaikki opintojaksot. Huom! YMPS1006 suoritetaan 2 op:n kirjatenttinä
FYGE2050 Ekofysiologia, 4 op
FYGE2160 Ihmisen fysiologia, 2 op
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 15 op
Mahdollisuuksien mukaan pro gradu -työtä tukevia kursseja vähintään 15 op. Harjoitustyökursseja 4-6 op esim. alla mainituista; kenttäkursseista alempaan tutkintoon sisältymättömät.
Loppukuulustelut, pro gradu -tutkielma ja seminaari erikoistumisen mukaisesti 30 op
Suoritettava kaikki alla mainitut opintosuoritukset joko ekologian tai fysiologian ja genetiikan erikoistumisalata. Lopputentti tai -tentit suoritetaan suppeampina, yhteensä 8 op.
Biologian laitos
Finnish Study Modules