Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (TkK)

avaa kaikki

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (TkK)

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, TkK
Tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta: biotekniikka ja tietotekniikka. Osa opinnoista on molemmille pääaineille yhteisiä ja osa opinnoista eriytyy pääaineen mukaan. Biotekniikkaa pääaineenaan opiskelevat suorittavat biotekniikka-otsikoiden alla olevat opinnot, tietotekniikkaa pääaineenaan opiskelevat suorittavat tietotekniikka-otsikoiden alla olevat opinnot.
Polytekniset perusopinnot 100 ECTS
Työelämä- ja tieteenalavalmiudet 19–25 op
Tietotekniikka 12 op
Opintokokonaisuuteen sisältyy Itä-Aasia tietoteknisenä ja kulttuurisena toimintaympäristönä -opintojakso 2 op sekä Teollisuustalouden ja tuote- ja palveluliiketoiminnan opintojakso 4 op (opintojaksojen nimet ja kurssikoodit ilmoitetaan erikseen lukuvuosittain opetusohjelmassa)
Kandidaattitutkielma ja seminaari 8 op
Biotekniikan pääaineopiskelijat suorittavat kurssin DIBT0004, tietotekniikan pääaineopiskelijat suorittavat kurssin DTEK2000
DTEK2000 TkK-tutkielma, 8 op
Sivuaine 20 op
Kandidaattitutkinnon tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä sivuaineopintoja. Sivuaine tulee valita siten, että se tukee tutkintojen sisältöjä. Kandidaattitutkinnon sivuaine on vapaasti valittavissa HOPS-ohjaajan kanssa. Sivuaineen tulee kuitenkin olla yliopistollinen oppiaine, josta voidaan muodostaa vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus. Sivuaineopintoja valittaessa on muistettava, että kandidaattitutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja. Sivuainetta valittaessa on huomioitava, että jotkin kokonaisuudet voi suorittaa vain 25 op laajuudessa. Tällöin opiskelijan tutkinnon laajuus ylittää minimilaajuuden 5 op:lla. Ehdotuksia tutkinnon eri pääaineiden sisältöä hyvin tukeviksi sivuaineiksi on lueteltu alla.
Molempiin pääaineisiin sopiva sivuaine 20 op
Liiketoimintaosaaminen 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (25 op) tarjoaa Turun kauppakorkeakoulu. Lisätietoa kokonaisuuden sisällöstä ja sen suorittamisesta löytyy sivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/home.aspx
Biotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet 20 op
Biotieteet 20 op
BKEM1231 Aineenvaihdunta, 4 op
BKEM3748 Immunologian perusteet, 4 op
FALL3030 Farmakologia, 9 op
BIOL4060 Bioetiikka, 2 op
FOOD3752 Laatujärjestelmät, 2 op
SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
Tilastotiede 25 op
Tilastotieteen sivuaineesta on valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa, joista voi siis suorittaa joko vaihtoehdon yksi tai kaksi.
Vaihtoehto 1 25 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssin voi korvata opintojaksolla Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen (4 op). Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden. Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja suoritetaan 2 op. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet yms.) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi 2 op. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa. Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Vaihtoehto 2 25 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja suoritetaan 4 op. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet yms.) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi 4 op. Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa. Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet 20 op
Yleiset luonnontieteen opinnot 20 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen, matematiikan ja fysiikan perusopinnot, siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Matematiikka 20–25 op
Matematiikan sivuaineeksi voi valita yhden moduulin seuraavista. Opiskelijaa suositellaan neuvottelemaan matematiikan sivuainekokonaisuuden sisällöstä etukäteen oman pääaineensa professorin kanssa. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset.
Analyysi 20–25 op
MATE5401, MATE6006 ja SMAT5045 ovat pakollisia opintojaksoja. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. MATE5401 on pakollinen opintojakso. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. MATE5401 on pakollinen opintojakso. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja. Huom. MATE5089 ei voi sisältyä samaan tutkintoon kuin MATE5060 tai MATE5123.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Fysiikka 20 op
Suositellaan fysiikan peruskursseja 1, 3 ja 4. Loput kursseista vapaavalintaisia perus- tai aineopintoja kokoelmasta Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet.
Tietojärjestelmätiede 20 op
Seuraavista valitaan 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia tietojärjestelmätieteen kursseja. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset. Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op, Usability Testing 5 op, Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet