Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia, VTK

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloussosiologian alan perusteet. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja hän tuntee tieteellisten työskentelytapojen perusteet. Kandidaatin tutkinto tarjoaa edellytykset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Taloussosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiaalitieteiden laitoksen yhteisistä perusopinnoista, taloussosiologian aineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista.

KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
Sosiaalitieteiden yhteiset perusopinnot 25 op
Taloussosiologian aineopinnot 50 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 18 op:
- Korkeakouluopintojen johdantokurssi 1 op
- Tilastomenetelmien peruskurssi 8 op
- Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 9 op:
-- Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
-- Tieteenteon etiikka 3 op
-- Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
- Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet
Muut opinnot, yhteensä 21 op:
- Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja


avaa kaikki

Taloussosiologia, VTK

Taloussosiologian aineopinnot 50 op
Suoritettava 50 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
0167 A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT 6–9 op
Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet