Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntijan polun tavoitteena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään monialaisissa ja monimuotoisissa tekstiympäristöissä ja projektimaisissa olosuhteissa. Opintopolulta valmistuva tuntee kieliasiantuntija-ammateissa tarpeelliset sisällöt ja taidot. Opiskelija saa valmiudet toimia itsenäisesti oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Opintopolku soveltuu erityisesti niille, jotka hakeutuvat muille kuin opettamisen ja kääntämisen aloille. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Sisältö

Kieliasiantuntijan opintopolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat muihin kuin perinteisiin kielialan ammatteihin kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon aloilla Suomessa tai ulkomailla. Pääaineen ohella sivuaineilla on suuri merkitys asiantuntijapolulla, mikä on otettava huomioon opinto-ohjauksessa ja HOPSin teossa kandidaattiopintojen alusta alkaen. Sivuaineina voi olla muiden tiedekuntien aineita (esimerkkeinä valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede) tai humanistisia aineita (esimerkiksi jokin toinen kieliaine).

Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti yhteiskuntaan, viestintään ja kulttuuriin liittyvillä kielentutkimuksen aloilla. Opiskelija tutustuu kielipolitiikkaan sekä viestintään organisaatioissa ja monikielisissä konteksteissa. Hän perehtyy myös pääaineensa ja oman erikoisalansa tutkimusperinteeseen ja näkökulmiin. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua oman alansa sekä monialaisten yhteisöjen työskentelyyn.

Pakolliset opinnot
- Pääaineen syventävät opintojaksot 10-15 op
- pääaineen teoria-, metodi- ja/tai muita opintoja.
- Tutkielmaseminaari 5-10 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op (Sivuaineen tutkielma 20 op)

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Saksan kieli, HuK


avaa kaikki

Saksan kieli, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Metodi 30–50 op
Suoritettava 30–50 opintopistettä
Kielitieto 10–20 op
Suoritettava 10–20 opintopistettä
SAKS0315 Stilistiikka V, 5 op
Kirjallisuus ja kulttuuri 5–15 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
Harjoittelu 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
SAKS0391 Kieliharjoittelu P, 5 op
SAKS0392 Harjoittelu V, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos