Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Osaamistavoitteet

KTK-tutkinto johtamisessa ja organisoinnissa tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti erilaisissa työtehtävissä niin yrityselämässä kuin julkisella ja kolmannella sektorilla. Hänellä on lisäksi valmiudet jatkaa menestyksellisesti opintojaan kohti maisterin tutkintoa. Suoritettuaan KTK-tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisointi, opiskelija:

*Tunnistaa mm. organisaatioiden toimintaan, ihmisten johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työhyvinvointiin, strategiseen johtamiseen ja muutosjohtamiseen liittyviä keskeisiä teemoja ja kykenee työssään edelleen ratkaisemaan näihin aihepiireihin liittyviä peruskysymyksiä.
*Hän kykenee työelämässä tuottamaan raportteja ja selvityksiä ja tarvittaessa etsimään lisätietoa oman erityisalansa kysymyksistä.
*Hän on kehittynyt vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoissaan niin, että kykenee työelämässä toimimaan menestyksellisesti yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa.
*Hänelle on kehittynyt perusvalmiuksia esimiestehtävissä toimimiseen ja hän ymmärtää perusteet mm. motivointiin, kannustamiseen ja palkitsemiseen liittyen.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: PSV 3 op, PRU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op, vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTK) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules