Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka)

avaa kaikki

Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka)

Kasvatustiede, KK 180 op
Sivuaineet 50–75 op
Muut opinnot 10–35 op
Kasvatustiede, KM 120 op
Kasvatustieteen syventävät opinnot 70–74 op
Työelämään perehtyminen 11–15 op
KTL_3088 Kh3. Työharjoittelu, 8–12 op
Muut opinnot 29–35 op
Aikuiskasvatustiede, KK 180 op
Sivuaineet 50–75 op
Muut opinnot 10–35 op
Aikuiskasvatustiede, KM 120 op
Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 70–74 op
Työelämään perehtyminen 11–15 op
KTL_3088 Kh3. Työharjoittelu, 8–12 op
Muut opinnot 29–35 op
Erityispedagogiikka, KK 180 op
Sivuaineet 25–75 op
Muut opinnot 10–60 op
Erityispedagogiikka, KM 120 op
Erityispedagogiikan syventävät opinnot 70–74 op
PEDA3094 EL10. Verkostotyö, 4 op
Muut opinnot 29–35 op
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos