Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen historian jatko-opinnot; FL, FT

Lisätiedot

Yleisen historian jatko-opintojen tavoitteet

Yleisen historian jatko-opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti omaa tutkimus-alaansa. Hän pystyy tuottamaan uutta, omaperäistä ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tietoa hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä noudattaen. Hän on perehtynyt laajasti historiantutkimuksen kehitykseen, ongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä osaa arvioida omaa tutkimustaan kriittisesti suhteessa kansainväliseen tutkimuskenttään. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti laajoja ja haastavia tiedon etsintä- ja analysointiprojekteja ja pystyy esittämään tutkimustuloksensa johdonmukaisesti. Hän pystyy osallistumaan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun, mutta osaa myös tunnistaa, hyödyntää ja edelleen kehittää omaa historia-alan asiantuntijuuttaan muilla foorumeilla.
Jatko-opintojen yleiset tavoitteet on kerrottu humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaassa.

Jatkotutkinnon laajuus ja rakenne

Opiskelija hyväksytään suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa. Tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op, joka sisältää 180 op:n laajuisen väitöskirjan ja 60 op:n laajuiset muut opinnot. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 4 vuotta.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa 150 op:n laajuisen lisensiaatin tutkinnon, joka koostuu 90 op:n laajuisesta lisensiaatintutkimuksesta ja 60 op:n laajuisista muista opinnoista. Lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2,5 vuotta. Mikäli opiskelija tekee ensin lisensiaatin tutkinnon ja myöhemmin tohtorin tutkinnon, 60 op:n opinnot tehdään vain kertaalleen ja sijoitetaan lisensiaatin tutkintoon.

Jatkotutkintoon tarvittavat 60 op:n opinnot koostuvat kahdesta toisiaan tukevasta osasta: pääaineen jatko-opinnoista (J1-J3, 20 op) sekä pääainetta tukevista jatko-opinnoista (J4, 40 op), jotka koostuvat jatkotutkimustyötä edistävistä pää- tai sivuaineopinnoista. 60 op:n opintojen suorittaminen tulee niveltää tutkimuksen laatimiseen siten, että opinnot on tutkimuksen tarkastusvaiheessa suoritettu. Tohtorin tutkintoa suorittavalta jatko-opintoihin vaadittavat opinnot on oltava valmiina ennen kuin väittelylupa myönnetään.


avaa kaikki

Yleisen historian jatko-opinnot; FL, FT

YLHI9996 Pääaineen jatko-opinnot
YLHI6000 J1 Tutkijaseminaari, 8 op
YLHI6001 J2 Metodiset opinnot, 6 op
YLHI6004 J3 Muut opinnot, 6 op
YLHI9998 J5 Lisensiaatintutkimus, 90 op
YLHI9999 J6 Väitöskirja, 180 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma