Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Osaamistavoitteet

KTM-tutkinto johtamisessa ja organisoinnissa tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa asiantuntemusta edellyttävissä vaativissa työtehtävissä niin yrityselämässä kuin julkisella ja kolmannella sektorilla. Hänellä on lisäksi valmiudet jatkaa menestyksellisesti opintojaan kohti tohtorin tutkintoa. Suoritettuaan KTM-tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisointi opiskelija:

*Tuntee laaja-alaisesti johtamisen ja organisoinnin kysymyksiä ja kykenee lisäksi toiminaan työelämässä oman erityisalansa asiantuntijatehtävissä.
*Hän kykenee itsenäisesti tekemään päätöksiä, käsittelemään tietoa, hankkimaan uutta tietoa sekä tuottamaan tarvittaessa laajojakin selvityksiä ja raportteja oman erityisalansa kysymyksistä.
*Hän on kehittynyt vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoissaan niin, että kykenee työelämässä toimimaan menestyksellisesti asiantuntijatehtävissä eri alojen ammattilaisten kanssa.
*Hän kykenee menestyksellisesti toimimaan esimies- ja johtotehtävissä, arvioimaan omaa toimintaansa ja tunnistamaan mm. omia kehitys- ja lisäkouluttautumistarpeitaan.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Sivuainesuositukset 25 op
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena KTM 25 op
Sivuaineen laajuus 25 op. Suoritettava pakolliset ja valinnaiset opinnot. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää syventäviä opintojaksoja, mikäli perus- ja aineopintoja on suoritettu vähintään 25 op.
Psykologia sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Ei tarjolla Porin tutkinto-opetuksessa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkintoon sisältyy väh. 10 op kieli- ja viestintäopintoja. Yhteisvalinnan opiskelijoiden opinnot sisältävät 6 op opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opinnot sisältävät 6 op englannin kieltä ja liikeviestintää ja 4 op toista vierasta kieltä. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTM) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules