Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamisen ja organisoinnin KTK-tutkinto-ohjelma, 180 op

Osaamistavoitteet

Johtamisen ja organisoinnin KTK-opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee organisaation rakenteen, kulttuurin ja toimintaympäristön yhteensovittamisen haasteet, organisaatiokäyttäytymisen peruskysymykset ja näkökulmat, johtajuuden vuorovaikutuksellisena ilmiönä sekä alan teoreettisen kehityksen suuntauksia
- osaa arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä välineistöä työelämän muuttuvissa tilanteissa
- kykenee käyttämään ja tuottamaan tietoa liike-elämän tarpeisiin ja hallitsee ryhmätyöskentelyn perustaidot

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä aineen tutkijatohtoriin (sisältöasiat) sekä johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen amanuenssiin (rakenneasiat).


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTK-tutkinto-ohjelma, 180 op

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos