Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op (alk. vsk. 2014)

Osaamistavoitteet

Johtamisen ja organisoinnin KTM-opinnot suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä välineistöä työelämän ja yritysten monimutkaisissa ja muuttuvissa tilanteissa ja tiedostaa näiden tilanteiden kulttuuriset, poliittiset ja moraaliset haasteet
- luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja hän kykenee innovatiivisesti käyttämään työnsä voimavarana tutkimuksen tuottamaa tietoa ja taitoa
- valmiudet niin laadullisten kuin tilastollisten tutkimusmenetelmien käyttöön sekä
- kyky arvioida kriittisesti ja hyödyntää tutkimustietoa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tukena

Sisältö

Johtamisen ja organisoinnin KTM-opinnoissa opiskelija valitsee toisen kahdesta erikoistumissuunnasta, organisaatiokäyttäytyminen tai organisaatioiden johtaminen, ja niiden mukaiset sivuaineet. Suositeltavaa on, että opiskelija jatkaa samassa erikoistumissuunnassa kuin KTK-opnnoissa. Pääaineesta hän suorittaa valinnaiset opintojaksot. Johtaminen ja organisointi pääaineena KTM-opinnoissa avaa mahdollisuudet monipuolisiin urapolkuihin sekä asiantuntijana että johtajana erityyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Oppiaine antaa tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia esimerkiksi liiketoiminnan johtamisen ja henkilöstövoimavarojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä, henkilöstöjohtamisen tai organisaation kehittämisen asiantuntijoina, liikkeenjohdon konsultteina ja projektien vetäjinä tai valmiuden aloittaa uransa yleisjohdon tukitehtävissä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat henkilöstöpäällikkö, kehittämisjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, analyytikko, työyhteisön kehittäjä ja projektipäällikkö. Aine tarjoaa myös vahvan pohjan jatko-opinnoille.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä aineen tutkijatohtoriin (sisältöasiat) sekä johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen amanuenssiin (rakenneasiat.


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op (alk. vsk. 2014)

Organisaatiokäyttäytymisen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Taloussosiologian suppea sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot 7 op ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot 3–9 op
Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
Organisaatioiden johtamisen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Taloussosiologian suppea sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot 7 op ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot 3–9 op
Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules