Kreikkalainen filologia, FM

avaa kaikki

Kreikkalainen filologia, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op.
KREI0870 S1 Kreikan kielitaito, 5 op
S2 Klassillisen filologian historia ja menetelmät 5 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit. Mikäli kohta on jo suoritettu latinalaisen filologian syventäviin opintoihin, se korvataan kohdan S4 optioista valiten 5 op.
S3 Tekstejä (kreikkalainen filologia) 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
KREI0934 S5 Tutkielmaseminaari, 5 op
S6 Pro gradu -tutkielma / Sivuaineen tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
Master's DP in Finnish and Other Finno-Ugric Lang.
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies
Finnish Study Modules
School of Languages and Translation Studies