Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kreikkalainen filologia, FM

avaa kaikki

Kreikkalainen filologia, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op.
KREI0870 S1 Kreikan kielitaito, 5 op
S2 Klassillisen filologian historia ja menetelmät 5 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit. Mikäli kohta on jo suoritettu latinalaisen filologian syventäviin opintoihin, se korvataan kohdan S4 optioista valiten 5 op.
S3 Tekstejä (kreikkalainen filologia) 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
KREI0934 S5 Tutkielmaseminaari, 5 op
S6 Pro gradu -tutkielma / Sivuaineen tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset