Latinalainen filologia, HuK

avaa kaikki

Latinalainen filologia, HuK

PERUSOPINNOT 25 op
P3 Optiot: Rooma
Suoritetaan vain, mikäli korvataan päällekkäisiä suorituksia (kreikkalainen filologia, klassillinen arkeologia).
AINEOPINNOT 35–45 op
Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kohtaa A3 (proseminaari), joten aineopinnot ovat tällöin laajuudeltaan 35 op. Halutessaan hän kuitenkin saa suorittaa sen.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
Master's DP in Finnish and Other Finno-Ugric Lang.
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies
Finnish Study Modules
School of Languages and Translation Studies