Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Latinalainen filologia, FM

avaa kaikki

Latinalainen filologia, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
LATI0995 S1. Latinan kielitaito, 5 op
S2. Klassillisen filologian historia ja menetelmät 5 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit; mikäli kohta on jo suoritettu kreikkalaiseen filologiaan, korvataan se jollakin kohdan S4 optioista 5 op.
LATI0917 S5. Tutkielmaseminaari, 5 op
S6 Pro gradu -tutkielma / Sivuaineen tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset