Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, FM

Osaamistavoitteet

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa tieteenalasta niin vankka osaaminen, että opiskelija pystyy valmistuttuaan itsenäisesti hyödyntämään alan asiantuntijuuttaan työelämässä. Opiskelija perehtyy aikaisempaa syvällisemmin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja niitä koskeviin erillisongelmiin sekä harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityiskysymyksen pohjalta. Yleensä syventävissä opinnoissa erikoistutaan jonkin tietyn suomalais-ugrilaisen kansan tai kansaryhmän kieleen. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tieteenalan tutkimushistorian tuntemus sekä aikaisempaa syvällisempi perehtyminen tieteenalan metodeihin.

Sisältö

Syventäviin opintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: etäsukukielten opintoja, fennougristiikan tutkimushistoriaa, metodikoulutusta, harjoittelu tai projektityöskentely sekä oma tutkimus.

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja ei jakaannu opintopolkuihin. Opiskelija voi halutessaan suorittaa metodi- tms. kursseja kielen oppimisen ja opettamisen, tutkijan ja kieliasiantuntijan poluilta ja sijoittaa ne syventäviin opintoihin, mutta tällöin hänen syventävät opintonsa ovat 80:aa opintopistettä laajemmat.


avaa kaikki

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, FM

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
Master's DP in Finnish and Other Finno-Ugric Lang.
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies
Finnish Study Modules
School of Languages and Translation Studies