Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan tutkinto-ohjelma, FM

avaa kaikki

Matematiikan tutkinto-ohjelma, FM

Matematiikan opettajan opinnot
Matematiikan syventävät opinnot 60 op
Muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja 25–35 op
Suoritettava syventäviä opintoja siten, että minimilaajuus 60 op täyttyy. Luennoitavien kurssien luettelo löytyy vasemmalla olevasta valikosta kohdasta Opintojaksojen kuvaukset. Sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi Foundations of Cryptography ei käy osaksi tätä kokonaisuutta.
Sivuaineopinnot 60 op
Muita sivuaineopintoja
Toisen opetettavan aineen minimilaajuus 60 op. Mikäli tämä ei sisälly LuK-tutkintoon, kokonaisuus tulee täydentää FM-tutkinnossa.
Matematiikan pääaine
Matematiikan syventävät opinnot 80 op
Muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Suoritettava syventäviä opintoja siten, että minimilaajuus 50 op täyttyy. Luennoitavien kurssien luettelo löytyy vasemmalla olevasta valikosta kohdasta Opintojaksojen kuvaukset. Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi Foundations of Cryptography eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi.
Sivuaineopinnot
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintojen minimimäärä yhteensä vähintään 120 op.
Sovelletun matematiikan pääaine
Sovelletun matematiikan syventävät opinnot 80 op
Muita sovelletun matematiikan tai matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Opettajalinjan syventävät kurssit ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi Foundations of Cryptography eivät kelpaa tämän kokonaisuuden minimivaatimusten täyttämiseen. Suositeltavia kursseja ovat:
SMAT5217 Game Theory, 5 ECTS
SMAT5219 Heuristics, 5 ECTS
SMAT5216 Mallinnusprojekti, 10 op
SMAT5057 Metapopulaatiomallit, 5 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
SMAT5151 Scheduling Theory, 5 ECTS
SMAT5301 Simulation, 5 ECTS
SMAT5312 Stokastinen optimointi, 5 op
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
Sivuaineopinnot
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintojen minimimäärä yhteensä vähintään 120 op.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet