Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

Pääaineopinnot 83 op
Perusopinnot 30 op
Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat suorittavat kurssit Tietojenkäsittelyn perusteet I, Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi ja Olio-ohjelmoinnin perusteet maksimilaajuisina.
Pakolliset aineopinnot 58 op
Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot hyvitetään täysimääräisenä ja yksityiskohtaiset korvaavuudet selvitetään HOPSin laadinnan yhteydessä.
Kieli- ja viestintäopinnot 17 op
LuK-tutkintoon sopii mikä tahansa Turun yliopiston kielikeskuksen B2-tasoinen English Communication Skills -kurssi. Informaatioteknologian laitoksen www-sivulta (www.it.utu.fi) löytyy tarkempaa tietoa suoritettavista kielikursseista. Opiskelijoita kannustetaan monipuolisten kieliopintojen ja viestintätaitojen kartuttamiseen. Ylimääräiset kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää LuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin (15-25 op). Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat suorittavat kurssin Opiskelun ja työelämän tietotekniikka 4 op:n laajuisena.
Sivuaineopinnot 50–60 op
Tutkintoon sisältyy joko yksi pitkä, vähintään 60 opintopisteen laajuinen sivuaine tai kaksi lyhyttä, vähintään 25 opintopisteen laajuista sivuainetta. Pakollisena sivuaineopintona tutkintoon kuuluu matematiikka vähintään 13 op:n laajuisena.
Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op
Yllä esitetyn 13 op:en sivuainekokonaisuuden lisäksi on suoritettava 12 op allaolevista kursseista. Matematiikan neljä peruskurssia voi aina korvata kahdella laajemmalla kurssilla MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op ja MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op. Laaja sivuainekokonaisuus (60 op) asettaa lisärajoitteita kurssivalintoihin.
Matematiikan laaja sivuainekokonaisuus 60 op
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa matematiikasta laajan sivuainekokonaisuuden (60 op), täytyy opinnot suorittaa seuraavasti:
Matematiikan perusopinnot 25 op
Joko kurssit (MATE5015, MATE5018) tai kurssit (MATE5357, MATE5358, MATE5359, MATE5360). Lisäksi joko MATE5043 tai MATE5361 ja MATE5060.
Matematiikan aineopinnot 35 op
Matematiikan aineopintojen suorittamiseksi tulee suorittaa ensin matematiikan perusopinnot 25 op, ks. yllä. Aineopintojen kurssit valitaan vapaasti seuraavasta listasta. Jos halutaan asetuksen mukainen aineenopettajan 60 op pätevyys matematiikassa, tulee ko. 60 op:een pakettiin sisältyä kurssit Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille), Algebran peruskurssi I, Geometria ja Todennäköisyyslaskennan peruskurssi.
Yleiset luonnontieteen opinnot 25 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen opinnot siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Valinnaiset opinnot 15–25 op
Valinnaisiin opintoihin voi valita mm. alla lueteltuja ja muitakin Informaatioteknologian perus- ja aineopintojaksoja tarjonnan mukaan sekä myös muiden oppiaineiden ja tiedekuntien opintojaksoja. Jos opiskelija ei tee sivuainetta matematiikasta, tulee hänen sisällyttää pakolliset matematiikan opinnot 13 op valinnaisiin opintoihin. Valinnoista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa HOPSia laadittaessa, jotta tutkinnosta tulee tasapainoinen kokonaisuus.
TKO_2086 Bioinformatiikan perusteet, 3–5 op
TKO_5110 Web-ohjelmointi, 5 op
TKO_5404 Työharjoittelu, 6 op
TKO_3117 Orientoivat opinnot, 3 op
TKO_3123 Projekti I, 3–5 op
TKO_3124 Projekti II, 3–5 op
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet