Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biokemian tutkinto-ohjelma (LuK)

avaa kaikki

Biokemian tutkinto-ohjelma (LuK)

3. vuosi pääaine 37 op
Immunologia 6 op
BKEM5120 Immunologia - teoria, 4 op
Biotekniikka 10 op
BKEM5110 Biotekniikka 1, 2 op
BKEM5111 Biotekniikka 2, 3 op
BKEM5112 Biotekniikka 3, 2 op
BKEM5113 Biotekniikka 4, 3 op
Luk-tutkielma 7 op
BKEM5135 Luk-tutkielma, 7 op
Lopputentti 6 op
BKEM5130 Lopputentti, 6 op
1. - 3. vuosi, muut opinnot 75 op
Kemia 25 op
KEMI6301 Kemian peruskurssi I, 4 op
KEMI6302 Kemian peruskurssi II, 4 op
KEMI6103 Kemia III, 4 op
KEMI6104 Kemia IV, 4 op
Toinen sivuaine 25 op
Sivuaineiksi voidaan lukea joko kaksi pientä (25 op ja 25 op) tai yksi laaja (60 op) sivuainekokonaisuus. Kemia on pakollinen sivuaine ja sen vähimmäislaajuus on 25 op.
Valinnaiset opinnot 12 op
Valinnaisiksi opinnoiksi voi valita haluamiaan perus- tai aineopintoja. Alla muutamia ehdotuksia valinnaisiksi opinnoiksi.
Biokemian laitos
DP in Biochemistry
DP Bachelor of Science in Tech. (Biotechnology)
DP in Biochemistry
DP in Food Chemistry
DP on Molecular Biology and Bioenergetics
DP in Biotechnology
Finnish Study Modules