Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Käsityön aineenopettajan koulutus, KM

Osaamistavoitteet

Käsityön aineenopettajan kelpoisuuden luokka-asteille 7-9 ja lukioon tuottavissa maisteriopinnoissa tutkinnon pääaine on käsityökasvatus. Opiskelija syventää ja kehittää osaamistaan kandidaattitutkinnon pohjalta kriittisesti ja perustellusti opintojaan suunnaten. Opiskelija saa kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavien opintojen aikana perusvalmiudet tuottaa tieteellistä tietoa käsityön pedagogisista tuottamisprosesseista ja niiden ohjaamisen ja opettamisen kysymyksistä. Opinnot ohjaavat tutkivaan opettajuuteen ja sen elinikäiseen kehittämiseen sekä antavat valmiudet jatko-opiskeluun. Tuleva opettaja oppii hallitsemaan käsityön tuottamistapahtuman siten, että saa valmiudet toimia yleissivistävän opetuksen alueella laajasti. Opiskelija profiloi omaa osaamistaan tutkimusprojektiaan suuntaamalla.

Sisältö

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Käsityön aineenopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on käsityökasvatus ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- opettajan pedagogiset opinnot (osa 2) 22 op
- käsityökasvatuksen syventävät opinnot 70 op
- sivuaine- ja/tai muita opintoja 23 op


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2016-2018

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op

Käsityökasvatuksen syventävät opinnot 70 op

Tutkimustaidon opinnot 12 op
KSS1.1 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 4 op
KSS1.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op
KSS2 Käsityökasvatuksen tutkimus II 3 op

Käsityökasvatuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet 8 op
KSS3 Käsityökasvatuksen didaktiikka ja opetussuunnittelu 5 op
KSS4 Käsityökasvatuksen historia 3 op

Käsityökasvatuksen tutkimusprojekti 34 op
KSS5.1 Teemaseminaari 4 op
KSS5.2 Suunnitteluseminaari 5 op
KSS5.3 Tutkimusseminaari I 10 op
KSS5.4 Tutkimusseminaari II 10 op
KSS5.5 Kritiikkiseminaari 5 op

Käsityökasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen 16 op
(opiskelija valitsee 4 opintojaksoa)
KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa 4 op
KSS6.2 Kehittyvän materiaaliteknologian pedagogisia sovelluksia 4 op
KSS6.3 Ekososiaalinen käsityökulttuuri 4 op
KSS6.4 CNC-teknologia taitojen oppimisympäristönä 4 op
KSS6.5 Innovatiivinen tuottamisprosessi käsityön oppimisessa 4 op
KSS6.6 Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 4 op
KSS6.7 Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä 4 op
KSS6.8 Arkipäivän teknologiaa ilmiölähtöisesti oppien 4 op

Opettajan pedagogiset opinnot 22 op
MPE10/SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op
MPE11/SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op
MPE12/SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op
MPE13 Syventävä harjoittelu 8 op
MPE14/SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op

Sivuaine- ja/tai muita opintoja 23 op

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2016 JA 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
KSS1.1 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 4 op (sl)
KSS1.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op (kl)
KSS2 Käsityökasvatuksen tutkimus II 3 op (sl)
KSS3 Käsityökasvatuksen didaktiikka ja opetussuunnittelu 5 op (sl)
KSS4 Käsityökasvatuksen historia 3 op (sl)
KSS5.1 Teemaseminaari 4 op (sl)
KSS5.2 Suunnitteluseminaari 5 op (sl)
KSS5.3 Tutkimusseminaari I 10 op (kl)
KSS6.x 4 op
Sivuaine- ja/ tai muut opinnot 18 op
yht. 61 op

2. Opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op (kl)
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op (sl)
KSS5.4 Tutkimusseminaari II 10 op (sl)
KSS5.5 Kritiikkiseminaari 5 op (sl, kl)
KSS6.x 12 op (sl, kl)
MPE10/SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op (kl)
MPE11/SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op (sl)
MPE12/SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op (kl)
MPE13 Syventävä harjoittelu 8 op (sl, kl)
MPE14/SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op (kl)
Muut opinnot 5 op
yht. 59 op

KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT JA OSALLISTUMISVELVOLLISUUS OPETUKSEEN
Ks. käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELU
Ks. käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT
Ks. käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET
Ks. käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen kandidaatin tutkinnon kuvaus

OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU
Ks. käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen kandidaatin tutkinnon kuvaus


avaa kaikki

Käsityön aineenopettajan koulutus, KM

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education