Physical sciences, M.Sc.

Preceding studies

Minumum amount of preceding studies

180 ECTS.

Additional information on preceding studies

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteen kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka ja erikoistumisalana kokeellinen fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


expand all

Physical sciences, M.Sc.

Field of specialization of the Materials Research 120 ECTS
Obligatory courses 46 ECTS
FFYS7037 Master's Thesis, Physics, 35 ECTS
FFYS7039 Topical project in Research, 3–9 ECTS
FFYS7040 Internship, 0–6 ECTS
FFYS7053 Seminar in Physics, 2 ECTS
Minor courses 0–30 ECTS
FFYS7064 Professional skills, 4 ECTS
TFYS7024 Presentation skills, 4 ECTS
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala 120 op
Department of Physics and Astronomy
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules