Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Poliittinen historia, VTM

Osaamistavoitteet

VTK-koulutuksen pohjalta edetään vaiheeseen, jossa VTK-kohdassa esitettyjen neljän tieteellisen ja ammatillisen tavoitteen lisäksi on tavoitteena:
1. Syventää tietoja poliittisen historian alasta, tutkimustraditiosta, soveltamismahdollisuuksista ja merkityksestä.
2. Synnyttää teoreettiset, metodiset ja tiedolliset valmiudet politiikan, yhteiskuntien ja kansainvälisen järjestelmän tieteelliseen tarkasteluun ja tämän tiedon käyttöön yhteiskunnan eri tehtävissä.
3. Luoda valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen poliittisessa historiassa.

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON (120 op) RAKENNE POLIITTINEN HISTORIA
PÄÄ­AINEENA

Poliittisen historian syventävät opinnot 90 op
S1 Ammatillinen orientoituminen 5 op
S2 Historiankirjoituksen traditiot 10 op
S3 Historiantutkimuksen teoria ja metodologia 10 op
S4 Maisteriopintojen peruskurssi 5 op
S5 Seminaari I-III 20 op
S6 Tutkielma 40 op

Muut opinnot 30 op
Sivuaineopintoja, metodiopintoja, opettajan pedagogisia opintoja tai syventävän tason pääaineopintoja. Myös ulkomailla vaihdossa suoritetut opinnot soveltuvat tähän.

Lisätiedot

Opintoihin orientointi ja ohjaus tapahtuvat seminaarien yhteydessä. Maisteriopintojen peruskurssin yhteydessä opiskelija päivittää tai laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops) koko tutkintonsa rakenteen perustaksi ja suoritustensa aikatauluksi. Päivityksen tehtyään opiskelija ilmoittautuu opettajatutorille toista Hops-keskustelua varten.

Syys- ja kevätlukukauden aluksi järjestetään kaikkien seminaarin vetäjien yhteinen aloitusseminaari, jossa opiskelijat jaetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella seminaariryhmiin.


avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet