Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede, FM

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Sisältö

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradun osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista.

Uskontotieteen maisteriopinnoissa opiskelija syventää tietämystään valitsemiltaan erityisaloilta sekä uskontotieteessä sovellettavista teorioista. Uskontotiede pääaineena valmistuva maisteri tuntee uskontotieteen akateemisen historian sen pääpiirteissään sekä hallitsee keskeisten tutkimusalojen teoriat ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännön tutkimustyössä tai erilaisissa uskonnontutkimuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä. Hän kykenee eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisena toimijana käsittelemään uskontoa koskevaa tietoa eri yhteyksissä sekä välittämään sitä niin suullisesti kuin kirjallisestikin eri vuorovaikutustilanteissa. Maisteriopinnot antavat opiskelijalle valmiudet itsenäiseen sekä ryhmä- että projektityöskentelyyn.


avaa kaikki

Uskontotiede, FM

USKONTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Pääaineopiskelijat 80 op, Sivuaineopiskelijat 60 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies