Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Osaamistavoitteet

Humanistisen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Yleinen kirjallisuustiede soveltuu kulttuurialan erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoita on sijoittunut mm. media- ja kustannusalalle sekä kulttuurialan järjestöihin. Monet toimivat vapaina kirjoittajina ja kääntäjinä. Yleinen kirjallisuustiede voi olla pää- tai sivuaineena myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvilla.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineen perus-, ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Kandidaatintutkintoon on sisällytettävä 10 opintopisteen laajuiset kansainvälistymistä edistävät opinnot (tarkempaa tietoa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kv-opinnot/Sivut/home.aspx). Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.

Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Kirjallisuus nähdään yhteiskunnassa ja kulttuurissa toimivana, ihmisen kulloistakin historiallisesti määräytynyttä olemista ilmentävänä mutta myös siihen kantaa ottavana ja sitä problematisoivana. Siten kirjallisuustieteen opinnot antavat valmiuksia laajemminkin kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Ensimmäisen periodin aikana valitaan pääaineeksi joko yleinen kirjallisuustiede tai kotimainen kirjallisuus.


avaa kaikki

Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot 35–45 op
YKIR3019 A4. Lajiteoria 3 op
YKIR3055 a. Proosan teoria, 3 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 3 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 3 op
YKIR3071 A8. Lisäopintoja, 10 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies