Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, FM, 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maistereita nais- ja sukupuolentutkimuksen alalta. Maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat erityisesti valtion, kunnan ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen tehtäviin, joissa edellytetään kykyä eritellä sukupuolieron vaikutuksia ja merkitystä. Samoja taitoja tarvitaan yhä enemmän myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Kulttuurin ja viestinnän aloilla on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota maisteriohjelmassa opiskelu tuottaa.

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ainakin nais- ja sukupuolentutkimuksen alalla. Muusta jatko-opintokelpoisuudesta päättää jatko-opintoihin hakeutumisen yhteydessä asianomainen tiedekunta.

Sisältö

Turun yliopiston sukupuolentutkimus profiloituu humanistiselle alalle ja taiteiden tutkimukseen. Kaksivuotinen maisteriohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin. Lisäksi opiskelija erikoistuu johonkin sukupuolentutkimukselliseen teemaan pro gradu -tutkielman avulla.

Edellytykset

Maisteriohjelmaan otetaan joka toinen lukuvuosi enintään 6 opiskelijaa. Hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto ei kuitenkaan anna hakukelpoisuutta) sekä suoritettuna nais- tai sukupuolentutkimuksesta vähintään perusopinnot.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot suorittamisesta, aikatauluista ja järjestettävistä kursseista/opetuksesta löytyvät sukupuolentutkimuksen intranet-sivuilta ja syyslukukauden alussa ilmestyvästä sukupuolentutkimuksen opiskelijan oppaasta.


avaa kaikki

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, FM, 120 op

M2 Sukupuolentutkimuksen teemoja 30 op
Suoritetaan vähintään 6 x 5 op kohdista A4 ja S4.
SUPU3011 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies