Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kotimainen kirjallisuus, FM

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot tähtäävät kirjallisuustieteellisestä aiheesta itsenäisesti laadittavan tutkielman tekemiseen. Tämä edellyttää kykyä suhtautua kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankinnan tapoihin sekä asettaa tieteellisiä ongelmia ja ratkaista niitä. Tavoitteena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen, mutta on tärkeää, että opiskelija kykenee myös viestimään tutkimuksen tuloksista muille ja keskustelemaan niistä kriittisesti.

Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin asiantuntijoina kotimaista kirjallisuutta opiskelevat sijoittuvat muun muassa toimittajiksi lehdistöön, radioon ja televisioon, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi, kulttuurityöntekijöiksi, kustannustoimittajiksi, tiedottajiksi, kriitikoiksi, tutkijoiksi.

Sisältö

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradun osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista.
Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Maisterin tutkinnossa syvennetään kirjallisuuden sekä kirjallisuudentutkimuksen teorian, metedologian ja erityisalojen tuntemusta. Osaksi on kyse kaikille opiskelijoille yhteisestä aineksesta, osaksi opiskelijakohtaisesti sovitusta aineksesta, joka tukee tutkielman tekemistä.

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää FM-tutkintoonsa 5 op kansainvälistymistä tukevia opintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraskielisten kurssien ja vierailuluentojen seuraaminen samoin kuin vaihto-opiskelijana tai harjoittelija ulkomailla tehdyt suoritukset. Ulkomailla suositettuja kursseja voi hyödyntää oman oppiaineen suorituksiin korvaavina opintoina, mutta vaihdossa tehdyistä suorituksista voidaan tiedekunnassa koota tutkintoon myös sivuainekokonaisuus, mikäli opintoja on vähintään 20 op.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies