Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kotimainen kirjallisuus, FM

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot tähtäävät kirjallisuustieteellisestä aiheesta itsenäisesti laadittavan tutkielman tekemiseen. Tämä edellyttää kykyä suhtautua kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankinnan tapoihin sekä asettaa tieteellisiä ongelmia ja ratkaista niitä. Tavoitteena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen, mutta on tärkeää, että opiskelija kykenee myös viestimään tutkimuksen tuloksista muille ja keskustelemaan niistä kriittisesti.

Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin asiantuntijoina kotimaista kirjallisuutta opiskelevat sijoittuvat muun muassa toimittajiksi lehdistöön, radioon ja televisioon, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi, kulttuurityöntekijöiksi, kustannustoimittajiksi, tiedottajiksi, kriitikoiksi, tutkijoiksi.

Sisältö

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradun osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista.
Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Maisterin tutkinnossa syvennetään kirjallisuuden sekä kirjallisuudentutkimuksen teorian, metedologian ja erityisalojen tuntemusta. Osaksi on kyse kaikille opiskelijoille yhteisestä aineksesta, osaksi opiskelijakohtaisesti sovitusta aineksesta, joka tukee tutkielman tekemistä.

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää FM-tutkintoonsa 5 op kansainvälistymistä tukevia opintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraskielisten kurssien ja vierailuluentojen seuraaminen samoin kuin vaihto-opiskelijana tai harjoittelija ulkomailla tehdyt suoritukset. Ulkomailla suositettuja kursseja voi hyödyntää oman oppiaineen suorituksiin korvaavina opintoina, mutta vaihdossa tehdyistä suorituksista voidaan tiedekunnassa koota tutkintoon myös sivuainekokonaisuus, mikäli opintoja on vähintään 20 op.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies