Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia, HuK

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkintoa suorittaessaan opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja erilaisten opetusmuotojen avulla puheen, kielen ja kommunikoinnin tyypilliseen ja poikkeavaan kehitykseen eri ikävaiheissa. Lisäksi opiskelija perehtyy kuntoutuslainsäädäntöön, kuntoutuksen etiikkaan sekä psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden logopedian kannalta keskeiseen tietoperustaan. Opiskelija saa perustiedot aikuisten ja lasten kielen ja kommunikaation häiriöiden neuro-kognitiivisista taustailmiöistä, valmiudet arvioida lasten ja aikuisten kielen ja kommunikoinnin häiriöitä, valmiudet ohjattuna vastata kuntoutusasiakkaiden logopedisesta tutkimisesta ja kuntoutuksesta, kuntoutukseen liittyvistä kirjallisista työtehtävistä sekä arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta. Lisäksi opiskelija perehtyy logopediseen tutkimukseen, pystyy kirjoittamaan tieteellisen kandidaatin tutkielman ja osaa reflektoida omaa oppimistaan opintojensa eri vaiheissa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija ei voi toimia puheterapeutin työtehtävissä.

Lisätiedot

Logopedian opintojen jatkumo

1. vuosi syksy
Tiedekunnan orientaatio 1 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op
Logopedian perusteet 3 op
Anatomia ja fysiologia logopediassa 2 op
Kieli ja elämänkaari I 3 op
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Fonetiikan perusteet 2 op
Foniatria, ortodontia ja audiologia 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja

1. vuosi kevät
Kieli ja elämänkaari II 6 op
Kaksi- ja monikielisyys 3 op
Äänentuotto ja äänenlaatu 3 op
Logopedian metodiopinnot I 5 op
Ääntäminen ja transkriptio 5 op
Tilastollisten menetelmien perusteet, alkutentti 1 op
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2 op
Tilastollisten menetelmien perusteet, harjoitukset 2 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja

2. vuosi syksy
Johdanto kehityksellisten ja kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan 3 op
Kehityksellisten vuorovaikutuksen, kielen ja syömisen häiriöt 6 op
Kehityksellisten häiriöiden logopedinen arviointi 4 op
Kehityksellisten häiriöiden logopedinen kuntoutus 4 op
Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa A 3 op
Foniatria, ortodontia ja audiologia 3 op
Invitation to Neuroscience 5 op
Kieli- ja viestintäopintoja

2. vuosi kevät
Johdanto hankittujen häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan ja kuntoutukseen 3 op
Hankitut kielen, vuorovaikutuksen ja nielemisen häiriöt 6 op
Kliininen tapaustyöskentely 2 op
Ohjattu kliininen asiakastyö A (/B/C) 2 op
Logopedian metodiopinnot II 5 op
Neuropsykologia 3 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
Ruotsi 5 op
Kieli- ja viestintäopintoja

3. vuosi syksy
Hankittujen häiriöiden logopedinen arviointi 4 op
Hankittujen häiriöiden logopedinen kuntoutus 4 op
Puhetta tukevat ja korvaavat keinot kommunikoinnissa 5 op
Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B 3 op
Ohjattu kliininen asiakastyö B (/A/C) 4 op
Puheen tuottaminen ja havaitseminen 4 op
Äänihäiriöt 3 op
Kandidaatintutkielma 3 op***
Tieteenteon etiikka 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja

3. vuosi kevät
Ohjattu kliininen asiakastyö C (/A/B) 4 op
Työnohjaus ja ammatillinen kasvu 2 op
Lastenneuropsykologia 3 op
Kandidaatintutkielma 7 op***
Psykometriikka 5 op
Psychiatry for Neuroscientists 5 op
Muut opinnot 4 op
Kieli- ja viestintäopintoja

**Kurssi jakautuu usealle lukukaudelle


avaa kaikki

Logopedia, HuK

Logopedian aineopinnot 87 op
LOGO2333 A3. Kandidaatintutkielma, 10 op
Psykologian ja logopedian laitos