Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia, FM

Osaamistavoitteet

FM-tutkintoa suorittaessaan opiskelija syventää tietojaan logopedian ja lähitieteenalojen tieteenaloilta. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiudet suorittaa itsenäisesti logopedian alan tieteellistä tutkimusta, kirjoittaa pro gradu -tutkielman logopedian tieteenalalta sekä arvioida kriittisesti tutkimustuloksia. Lisäksi opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisiä kuntoutusjaksoja. Opiskelija hankkii valmiudet toimia alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän saa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tutkinnon teoreettiset ja kliiniset osuudet suoritettuaan opiskelija voi hakea hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Sisältö

Logopedian syventävät opinnot 62 op
-Logopedian erityiskysymyksiä 13 op
-Ohjattu kliininen asiakastyö D 4 op
(tai Klinikkakurssi II)
-Kliininen harjoittelu (4 kk) 25 op
-Kirjallinen kuulustelu 5 op
-Metodiopinnot III 5 op
-Tutkielmaseminaari 10 op

Pro gradu -tutkielma 40 op

Muut opinnot 18 op


avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos