Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, VTK, 2016-2017

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 op)

1. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
2. Sosiaalityön aineopinnot 59 op
Kandidaatin tutkielma 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 16 op
- korkeakouluopintojen johdantokurssi (2 op)
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (6 op)
- tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 50 op
6. Muut opinnot 4 op


Sosiaalityön opintovaatimusten 2016-2017 vastaavuus vuosien 2014-2016 vaatimuksiin:

Sosiaalityön aineopinnot (vuosien 2014-2016 suoritus -> vuosien 2016-2017 suoritus)

A.1.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (4 op) -> A.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (4 op)

A.1.2 Ihmiskäsitys ja etiikka sosiaalityössä (2 op) -> A.2 Arvot ja etiikka sosiaalityössä (2 op)

A.2 Sosiaalitieteiden erityisalue (3 op) -> A.6 Sosiaalitieteiden erityisalue (3 op)

A.3.1 Yksilö- ja perhekeskeinen sosiaalityö (4 op) -> A.4 Perhesosiaalityö (5 op)

A.3.2 Lapsi ja vanhemmuus (3 op) -> A.5 Lapsi- ja nuorisososiaalityö (5 op)

A.3.3 Vuorovaikutteinen asiakastyö (1 op) -> Siirretty osaksi syventävien opintojen Ammatillisuus sosiaalityössä (5 op) -opintojaksoa

A.3/ A.4 Sosiaalioikeus, oikeusjärjestys (2 op) -> A.7 Sosiaalioikeus a) Oikeusjärjestys (2 op)

A.3/ A.4 Sosiaalioikeus, toimeentuloturvaan liittyvä lainsäädäntö (1 op) -> A.7 Sosiaalioikeus b) Toimeentuloturvalainsäädäntö (1 op)

A.3/A.4 Sosiaalioikeus, sosiaalioikeutta ja hallintomenettelyä koskeva lainsäädäntö (3 op) -> A.7 Sosiaalioikeus c) Sosiaalioikeus, hallintomenettely ja lastensuojeluoikeus, kirjallisuus (3 op)

A.4.1/ A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen (5 op) -> A.14 Tutkimuksen tekoon orientoituminen (4 op)

A.4.2/ A.6.2 Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille -> Kuvailevat tilastomenetelmät (4 op, kuuluu tilastotieteen opintoihin)

A.4.3/ A.6.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus (4 op) -> A.15 Sosiaalitilastollinen tutkimus (4 op)

A.4.4/ A.6.4 Laadullinen tutkimus (5 op) -> A.16 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

A.4.5/ A.6.5 Vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla (3 op) -> Ei korvaava suoritusta

A.4.6/ A.6.6 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op) -> A.17 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op)

A.5.1 Vanhuus ja sosiaalityö (2 op) -> A.8 Gerontologinen sosiaalityö (2 op)

A.5.2 Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta (3 op) -> A.9 Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta (3 op)

A.5.3 Monikulttuurinen sosiaalityö (3 op) -> A.10 Monikulttuurinen sosiaalityö (3 op)

A.5.4 Vapaavalintainen erityisalue (5 op) -> A.12 Vapaavalintainen erityisalue (5 op)

A.5.5 Riippuvuus- ja mielenterveyden ongelmat (2 op) -> Siirretty osaksi Aikuissosiaalityön (5 op) opintojaksoa

A.7.1 Ammatillisuus sosiaalityössä (3 op) -> Siirretty osaksi Ammatillisuus sosiaalityössä (5 op) -opintojaksoa


avaa kaikki

Sosiaalityö, VTK, 2016-2017

Sosiaalityön aineopinnot ja kandidaatin tutkielma, 2016-2017 69 op
Sivuaineopinnot 50 op
Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet.
Muut opinnot 4 op
Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet