Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, VTM, 2016-2017

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE (120 OP)

1. Sosiaalityön syventävät opinnot 64-68 op
Pro gradu tutkielma 40 op
2. Muut opinnot 12-16 op


Sosiaalityön opintovaatimusten 2016-2018 vastaavuus vuosien 2014-2016 vaatimuksiin:

Sosiaalityön syventävät opinnot (vuosien 2014-2016 suoritus -> vuosien 2016-2018 suoritus)

S.1 Sosiaalityön erityisalue (10 op) -> S.1 Sosiaalityön erityisalue (10 op)

S.2 Sosiaalityön teoriaperusteiden laajentaminen (3 op) -> S.3 Sosiaalityön teoriaperusteiden laajentaminen (3 op)

S.3 Perhe- ja lapsilainsäädäntö (4 op) -> S.4 Perhe- ja lapsilainsäädäntö (4 op)

S.4.1 Klinikkakurssi I (8 op) -> S.6 Klinikkakurssi I (7 op)

S.4.2 Klinikkakurssi II (8 op) -> S.7 Klinikkakurssi II (7 op)

S.4.3 Sosiaalityön harjoittelu (10 op) -> S.8 Sosiaalityön harjoittelu (10 op)

S.4.4 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen (2 op) -> S.9 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen (2 op)

S.5.1.1 Monimuuttujamenetelmät (5 op) -> S.10 Monimuuttujamenetelmät (6 op)

S.5.1.2 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät (5 op) -> S.12 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)

S.5.1.3 Vertaileva tutkimus (5 op) -> S.11 Kansainvälisesti vertailevan tutkimuksen asetelmat ja menetelmät (5 op)

S.5.1.4 Laadullisten tutkimuksen analyysimenetelmien syventäminen (5 op) -> S.13 Laadullisten analyysimenetelmien syventäminen (5 op)

S.5.3 Pro gradu -seminaari (6 op) -> S.14 Pro gradu -seminaari (6 op)

S.5.4 Pro gradu -tutkielma (40 op) -> Pro gradu -tutkielma (40 op)

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista.


avaa kaikki

Sosiaalityö, VTM, 2016-2017

STYÖ7117 Pro gradu -tutkielma (P), 40 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet