Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka, VTK, 2016-2017

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 OP)

1. Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
2. Sosiaalipolitiikan aineopinnot 52 op
Kandidaatin tutkielma 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 16 op
- korkeakouluopintojen johdantokurssi (2 op)
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (6 op)
- tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 50 op
6. Muut opinnot 11 op


Sosiaalipolitiikan aineopintojen opintovaatimusten 2016-2017 vastaavuus vuosien 2014-2016 vaatimuksiin:

Sosiaalipoilitiikan aineopinnot (vuosien 2014-2016 suoritus -> vuosien 2016-2017 suoritus)
A.1.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi (5 op) -> A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi (5 op)
A.1.2 Sosiaalipolitiikan klassikot (2 op) -> A.2 Suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia (2 op)
A.1.3 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta (4 op) -> A.4 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta (4 op)
A.1.4 Hyvinvointivaltio ja talous II (4 op) -> A.3 Sosiaalipolitiikan haasteet (6 op)
A.1.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko (3 op) -> A.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano (3 op)
A.1.6 Työmarkkinat ja työpolitiikka (3 op) -> A.9 Työmarkkinat ja työpolitiikka (3 op)
A.2.6 Ajankohtaista sosiaalitutkimuksessa (3 op) -> A.6 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen suuntauksia (3 op)
A.2 Vapaavalintainen sosiaalitieteiden erityisala (3 op) -> A.8 Elämänkulku, siirtymät ja sosiaaliset riskit (4 op)
A.3 Sosiaalioikeus, oikeusjärjestys (2 op) -> A.7 Sosiaalioikeus a) oikeusjärjestys (2 op)
A.3 Sosiaalioikeus, toimeentuloturvaetuuksiin liittyvä lainsäädäntö (1 op) -> A.7 Sosiaalioikeus b) toimeentuloturvalainsäädäntö (1 op)
A.3 Sosiaalioikeus, sosiaalioikeutta ja hallintomenettelyä koskeva lainsäädäntö (3 op) -> Sosiaalioikeus c) sosiaalioikeus, hallintomenettely ja lastensuojeluoikeus (3 op)
A.4.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen (5 op) -> A.11 Tutkimuksen tekoon orientoituminen (4 op)
A.4.2 Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille (4 op, kuuluu yleisopintoihin) -> Kuvailevat tilastomenetelmät (4 op, kuuluu yleisopintoihin). Huom! Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat Kuvailevat tilastomenetelmät osaksi Tilastotieteen peruskurssi soveltajille -jaksoa lukuvuonna 2017-2018.
A.4.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus (4 op) -> A.12 Sosiaalitilastollinen tutkimus (4 op)
A.4.4 Laadullinen tutkimus (5 op) -> A.13 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
A.4.5 Vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla (3 op) -> Ei korvaava suoritusta
A.4.6 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op) -> A.14 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op)

Mikäli jostain kurssista on suorittamatta vain osa, korvaavasta suorituksesta sovittaan sen opettajan kanssa, joka on kurssin vastuuopettaja ko. lukuvuonna.

Vuosina 2016-2018 syventävissä opinnoissa on tarjolla opintojakso "Hyvinvointivaltio ja talous". Opiskelijan, joka on suorittanut opintojakson "Hyvinvointivatio ja talous II" aineopinnoissaan, ei tule suorittaa ko. kurssia osana syventäviä opintojaan.

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia muodostavat 1.8.2017 alkaen yhteisen sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinnon. Opintojaksokohtaiset kurssivastaavuudet lv 2016-2017 opintovaatimuksista löytyy oppiainekuvauksen sivulta (sosiaalipolitiikasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsId=249&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016&aine=SOSP).


avaa kaikki

Sosiaalipolitiikka, VTK, 2016-2017

Sosiaalipolitiikan aineopinnot, 2016-2017 62 op
Sivuaineopinnot 50 op
Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet.
Muut opinnot 11 op
Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet