Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka, VTM, 2016-2017

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE (120 OP)

1. Sosiaalipolitiikan syventävät opinnot 47-53 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
2. Muut opinnot 27-33 op


Sosiaalipolitiikan syventävien opintojen opintovaatimusten 2016-2017 vastaavuus vuosien 2014-2016 vaatimuksiin:

Sosiaalipoilitiikan syventävät opinnot (vuosien 2014-2016 suoritus -> vuosien 2016-2017 suoritus)

S.1 Sosiaalipolitiikan teoria (10 op) -> S.1 Hyvinvointivaltio ja talous (4 op) JA S.3 Sosiaalipolitiikka ja globalisaatio (4 op) SEKÄ VAPAAVALINTAISESTI YKSI SEURAAVISTA: S.4 Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen (3 op) TAI S.5 Eläkepolitiikka (3 op) TAI S.6 Terveyden eriarvoisuus ja terveyspolitiikka (3 op)

S.2 Sosiaalipolitiikan käytäntöön orientoituminen (9 op) -> Harjoittelu (10 op)

S.3 Sosiaalipolitiikan erityisalat (4 op) -> VAPAAVALINTAISESTI YKSI SEURAAVISTA: S.4 Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen (3 op) TAI S.5 Eläkepolitiikka (3 op) TAI S.6 Terveyden eriarvoisuus ja terveyspolitiikka (3 op) TAI S.7 The role of policy analysis and evaluation under adverse economic conditions (3 op)

S.4 Sosiaalipolitiikan kansainväliset klassikot (4op) à S.2 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen kansainväliset klassikot (4 op)

S.5.1.1 Monimuuttujamenetelmät (5 op) -> S.9 Monimuuttujamenetelmät (6 op)

S.5.1.2 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät (5 op) -> S.11 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)

S.5.1.3 Vertaileva tutkimus (5 op) -> S.10 Kansainvälinen vertaileva tutkimus (5 op)

S.5.3 Pro gradu -seminaari (6 op) -> S.12 Pro gradu -seminaari (6 op)

S.5.4 Pro gradu -tutkielma (40 op) -> Pro gradu -tutkielma (40 op)

Mikäli jostain kurssista on suorittamatta vain osa, niin korvaavasta suorituksesta sovittaan sen opettajan kanssa, joka on kurssin vastuuopettaja ko. lukuvuonna.

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet