Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia, VTK, 2016-2017

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sosiologiassa.

Sisältö

Sosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiaalitieteiden yhteisistä perusopinnoista, sosiologian aineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kypsyysnäytteestä, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista.
KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
Pääaineopinnot, yhteensä 75 op:
- Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
- Sosiologian aineopinnot 50 op (ml. kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte)
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 16 op:
- Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
- Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
- Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 6 op:
-- Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
-- Tieteenteon etiikka 3 op
Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
- Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet
Muut opinnot, yhteensä 23 op:
- Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja

Sosiologian kurssivastaavuudet

Sosiologian aineopintojen opintovaatimusten 2016-2017 vastaavuus vuosien 2014-2016 vaatimuksiin:

A.1 Sosiologian erityisalaopinnot, 9 op => A.1 Sosiologian erityisalaopinnot, 6 op

A.5 Praktikum, 10 op => A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Praktikum, 8 op ja Tieteellinen kirjoittaminen,2 op

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia muodostavat 1.8.2017 alkaen yhteisen sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinnon. Opintojaksokohtaiset kurssivastaavuudet lv 2016-2017 opintovaatimuksista löytyy oppiainekuvauksen sivulta (sosiologiasta:https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsId=249&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016&aine=SOSI).


avaa kaikki

Sosiologia, VTK, 2016-2017

Tiedekunnan yhteiset opinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Sivuaineopinnot 50 op
Suoritettava kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet.
Muut opinnot 23 op
Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet